Diplôme : MSc Programmation informatique Poitou-Charentes